Μεταφράσεις Βουλγαρικών

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ιδρύουν υποκαταστήματα ή συνεργάζονται με εταιρείες στη γειτονική Βουλγαρία.

Εξειδικευμένες μεταφράσεις Βουλγαρικών

Το μεταφραστικό μας γραφείο αποτελεί ιδανικό συνεργάτη σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις, οι οποίες γίνονται δεκτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, πάντα με άριστη ποιότητα και απόλυτη εχεμύθεια.

Συγκεκριμένα, διαθέτουμε έμπειρους και ειδικευμένους μεταφραστές ώστε να παρέχουμε κορυφαίας ποιότητας μεταφράσεις τόσο προς τα ελληνικά όσο και προς τα βουλγαρικά.

Αναλαμβάνουμε να μεταφράσουμε πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, καθώς και νομικά και εμπορικά έγγραφα όπως συμβάσεις, καταστατικά εταιρειών, ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια, αλληλογραφία και λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

Επιπλέον, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται τα μεταφρασμένα έγγραφα, το γραφείο μας αναλαμβάνει και την αντίστοιχη διαδικασία επικύρωσης.

Χρειάζεστε μετάφραση;

Συμπληρώστε την φόρμα μας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας